Μέσα στο Βιβλίο Απογραφής (από τις Εκτυπώσεις), ποια η διαφορά στο Αναλυτικά και το Συγκεντρωτικά;

Με το Αναλυτικά εκτυπώνονται αναλυτικά τα εμπορεύματα. Με το Συγκεντρωτικά εμφανίζονται ως σύνολο.