Από πού εκτυπώνετε το Βιβλίο Απογραφής;

Θα πάτε Απογραφή > Εκτυπώσεις > Βιβλίο απογραφής. Εδώ υπάρχουν διάφορα πεδία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Σας δίνεται η δυνατότητα, στα πεδία Από Υποκατάστημα – Έως Υποκατάστημα να δηλώσετε συγκεκριμένο υποκατάστημα, να επιλέξετε συγκεκριμένα είδη (Από Είδος – Έως Είδος), συγκεκριμένη κατηγορία ειδών, χρησιμοποιώντας τα πεδία Από Κατηγορία -Έως Κατηγορία, και συγκεγριμένη Κατηγορία ΦΠΑ. Τέλος, με τις επιλογές που υπάρχουν στο πεδίο  Εμφάνιση (στο κάτω μέρος της συγκεκριμένης οθόνης), έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το Βιβλίο Απογραφής κατά Ποσότητα / Αξία ή μόνο κατά Ποσότητα, και επίσης Αναλυτικά ή Συγκεντρωτικά.