Σε εργαζόμενο που αποχωρεί και του έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης, στο βιβλίο αδειών πόσες ημέρες δικαιούμενης αδείας θα του εμφανιστούν;
Και στο Βιβλίο αδειών και στο Υπόλοιπο αδειών θα εμφανιστούν αυτές που δικαιούται μέχρι και την ημερομηνία αποχώρησης που του έχετε βάλει (και όχι μέχρι το τέλος του έτους). Αν σας εμφανίσει πολλές ημέρες (μέχρι το τέλος του έτους) τότε δείτε στην καρτέλα του ότι έχει όντως μπει η ημερομηνία αποχώρησης.