Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος φόρου. Δεν σας εμφανίζει όμως τίποτα. Πώς λειτουργεί η επιλογή αυτή;

Για να πάρετε τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος φόρου για τον φόρο που έχετε παρακρατήσει για τους πελάτες σας θα πρέπει:
Να έχετε ορίσει μηχανισμό απόδειξης για τον πελάτη από τις Επικεφαλίδες τιμολογίων.