Περνάτε τις βάρδιες ενός τμήματος κυλιόμενων. Πώς μπορείτε να πάτε σε επόμενο μήνα για να περάσετε τις βάρδιές του;

Μέσα στις βάρδιες του τμήματος σας εμφανίζεται πάντα ο τρέχοντας μήνας και οι βάρδιες του προηγούμενου. Άρα το πέρασμα των βαρδιών γίνεται ανά μήνα. Για να πάτε λοιπόν σε άλλον μήνα θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του προγράμματος.