Μέσα στα τμήματα των κυλιόμενων ωραρίων κάνετε κλικ στο Εργαζόμενοι για να περάσετε τις βάρδιές τους. Όμως σας εμφανίζονται -5- βάρδιες. Γιατί γίνεται αυτό;
Για κάθε βάρδια που δηλώσατε πρέπει να ορίσετε ποιοι εργαζόμενοι την απαρτίζουν εφ’ όσον παραπάνω έχετε επιλέξει ναι στην αυτόματη ανάπτυξη. Από το παράθυρο λοιπόν που προβάλλεται επιλέγετε βάρδια και στην συνέχεια στον σχετικό πίνακα δηλώνετε τους εργαζόμενους (επιλογή με F3 ή με το ποντίκι στα κιάλια).
Προσοχή οι εργαζόμενοι που θα δηλώσετε ως πρώτη βάρδια είναι αυτοί με τους οποίους το κυλιόμενο ωράριο θα ξεκινήσει να παράγεται.
Κατά συνέπεια αν χρησιμοποιήσετε το πακέτο για να «συνεχίσετε» χειρόγραφο πρόγραμμα που έχετε δώσει στην επιθεώρηση, προσέξτε ποια ομάδα θα δηλώσετε πρώτη.
Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει στην κάλυψη ημερών παραπάνω την επιλογή 4η βάρδια, στο παράθυρο προβολής των βαρδιών θα εμφανίζονται πλέον 5 βάρδιες, στις οποίες θα δηλωθούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή αφού τα Σαββατοκύριακα θα καλυφθούν με παραπάνω βάρδιες, την 4η και την 5η (Δ και Ε), τότε τυπικά λέγεται 4η βάρδια (που περιλαμβάνει την 4η και την 5η).
Θα πρέπει να έχετε επιλέξει την Αυτόματη Ανάπτυξη, και στο Ημέρες εταιρίας να έχετε κλικάρει και τις -7- ημέρες (ότι η εταιρία δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα).