Παίρνετε την ΑΠΔ για έναν εργαζόμενο που του έχετε υπολογίσει Άδεια Ληφθείσα.
Την άδειά του την εμφανίζει με τύπο αποδοχών 07 και όχι 01 (τακτικές αποδοχές). Γιατί γίνεται αυτό;

Ο τύπος αποδοχών 07 αφορά στην Άδεια Ληφθείσα των εποχιακών. Θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου και στο ταμπελάκι Εργασιακά θα δείτε το πεδίο Εποχιακή Απασχόληση αν λέει Ναι ή Όχι.
Επίσης, στην ίδια καρτέλα, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία θα δείτε αν έχουν κλικαριστεί όλες οι Μισθολογικές Περίοδοι. Αν κάποιες περίοδοι δεν είναι κλικαρισμένες, σημαίνει ότι ο εργαζόμενος εργάζεται μερικούς μόνο μήνες, (τους κλικαρισμένους), οπότε το πρόγραμμα θα τον εκλάβει ως εποχιακά απασχολούμενο και η Άδεια Ληφθείσα θα εμφανιστεί στην ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 07.