Έχετε Ιατρούς που ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα και πώς θα πάρετε το σχετικό αρχείο για την πληρωμή του ταμείου;
Πρώτα θα δείτε αν υπάρχει το Λεκτικό του ταμείου ΤΣΑΥ από τις Κύριες Εργασίες > Πίνακες > Είδος Ταμείου. Αν δεν υπάρχει θα το ανοίξετε.
Μετά θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Ταμεία και θα δημιουργήσετε το ταμείο ΤΣΑΥ εφόσον δεν υπάρχει. Αν συντρέχει λόγος θα δημιουργήσετε παραπάνω από -1 ταμεία, παραπάνω από -1- ΤΣΑΥ. (δείτε στις σχετικές ερωταπαντήσεις καθώς και στο Manual για τον τρόπο δημιουργίας ταμείων).
Μετά θα πάτε στον εργαζόμενο Ιατρό και θα το τοποθετήσετε στην καρτέλα του. Στη συνέχεια θα « τρέξετε» την μισθοδοσία του. Το σχετικό αρχείο μπορείτε να το πάρετε από τις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Καταστάσεις Ασφάλισης > Κατάσταση ΙΚΑ. Στο πεδίο Είδος Ταμείου θα βάλετε το ΤΣΑΥ. Θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή. Θα ορίσετε αν το θέλετε συγκεντρωτικά το αρχείο ή κατά Τακτικές – Ασθένεια. Θα σας εμφανιστεί στην οθόνη σας, και κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με την δισκέτα επιλέγετε την μορφή που επιθυμείτε και κατ’ επέκταση το κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο για να αποστείλετε το αρχείο και να γίνει η πληρωμή του.