Έχετε εργαζόμενο με ΤΣΑΥ και παίρνετε την σχετική κατάσταση ασφάλισης. Πώς θα το ορίσετε ώστε να «σπάει», και να δείχνει ξεχωριστά την εισφορά των 2 ευρώ στο υγειονομικό;
Θα πρέπει στην καρτέλα του εργαζόμενου να περάσετε πρώτα το ποσοστιαίο ταμείο του ΤΣΑΥ, και μετά το Σταθερό (την εισφορά στο υγειονομικό). Τώρα η κατάσταση ασφάλισης θα ενημερωθεί κανονικά.
Υπενθυμίζεται ότι το υγειονομικό υπολογίζεται σε 12μηνη και όχι 24μηνη βάση.