Μέσα στο έντυπο του Intrastat από πού ενημερώνονται τα πεδία  ΦΣ και Μ (Φύση Συναλλαγής και Μεταφορά);

Είναι μέσα στις κινήσεις, Intrastat > Εισαγωγές, Εξαγωγές. Ενημερώνεται από τους κωδικούς των πεδίων Φύση Συναλλαγής και Τρόπος μεταφοράς.
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες Φύση Συναλλαγής και Τρόπος Μεταφοράς από τις Κύριες εργασίες > Πίνακες , Τρόπος Μεταφοράς και Φύση συναλλαγής. Μπορείτε να μεταβάλετε τα στοιχεία (αρκεί οι κωδικοί που θα προσθέσετε ή θα αλλάξετε να είναι οι σωστοί).