Πώς υπολογίζεται ο φόρος αν στον εργαζόμενο πείτε Εκκαθάριση Φόρου Ναι και πώς αν πείτε Εκκαθάριση Φόρου Όχι;
Στην Διαχείριση Εργαζομένων στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Εκκαθάριση Φόρου υπάρχουν οι επιλογές Ναι- Όχι- Αυτόματα-
Γενικά ως επιλογή συνίσταται το Αυτόματα ώστε το πρόγραμμα να κάνει αυτόματα την εκκαθάριση ή όχι.
Παρακάτω περιγράφεται η ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της Εκκαθάρισης Φόρου. Επιλέξτε όμως τον αυτόματο τρόπο εκκαθάρισης.
Αν πείτε Εκκαθάριση Φόρου Ναι (τον έχετε τον εργαζόμενο από την αρχή του έτους) τότε το πρόγραμμα προκειμένου να κάνει Εκκαθάριση Φόρου
κάθε μήνα στον εργαζόμενο θα προσαρμόζει την κλίμακα φόρου στην αναλογία της συγκεκριμένης μισθολογικής περιόδου.
Πχ στον Ιανουάριο (1ος μήνας) οι φορολογητέες αποδοχές του εργαζόμενου (σύνολο αποδοχών – εισφορές εργαζόμενου) είναι 1305€.
Η κλίμακα φόρου πάνω στην οποία θα υπολογιστεί ο φόρος θα είναι:

12000€* 1/14 = 857,14€ 27%
30000€ * 1/14 = 2142,86€ 37%
75000€* 1/14 = 5357,14€ 40%

Άρα για τα 1305 € για τον 1ο μήνα θα είναι: 1305 -857,15 (το αφορολόγητο) = 447,85€ και 447,85* 27% = 120,91€ και 120,91-1,5%*120,91 = 119,09€ (ο φόρος)

Στον 2ο μήνα:

η κλίμακα είναι:

12000€* 2/14 = 1714,286 27%
30000€ * 2/14 = 4285,714 37%
75000€* 2/14 = 10714,29 40%

Έστω ότι οι αποδοχές παραμένουν οι ίδιες πχ 1305 €. Οπότε:
Σύνολο αποδοχών (για όλο το διάστημα μέχρι τώρα) >> 1305+1305=2610€ και 2610€- 1714,28 (το αφορολόγητο). = 895,72€ και 895,72 * 27%= 241,84 >> και με την έκπτωση 1,5% >> 238,21€.

!! Προσοχή: Αυτός είναι ο συνολικός φόρος που θα πρέπει να πληρώσει ο εργαζόμενος μέχρι εκείνη την στιγμή.
ΔΕΝ είναι ο φόρος που θα παρακρατηθεί σε αυτόν τον μήνα.
Τώρα το πρόγραμμα θα κάνει την Εκκαθάριση Φόρου του εργαζόμενου:
Από αυτόν τον φόρο αφαιρείται αυτός που παρακρατήθηκε στους προηγούμενους μήνες και που έχει ήδη πληρώσει ο εργαζόμενος. Από την διαφορά του συνολικού φόρου και αυτού που έχει ήδη καταβάλλει, προκύπτει το ποσό του φόρου που θα πρέπει επίσης να πληρώσει, ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ (να γίνει εκκαθάριση) μέχρι αυτή την στιγμή.
Δηλαδή 238,21 € – 119,09€ = 119,11€.
Αυτός θα είναι ο φόρος που θα σας υπολογίσει το πρόγραμμα στον 2ο μήνα προκει-μένου να κάνει εκκαθάριση!!

Αυτή η λογική θα ακολουθείται σε κάθε μισθοδοτική περίοδο (το επίδομα αδείας και το δώρο Πάσχα λογίζονται ως μισές μισθοδοσίες ενώ το δώρο Χριστουγέννων ως ολόκληρο). Κάθε φορά θα προσαρμόζει, «θα κατεβάζει» την κλίμακα του φόρου στην τρέχουσα μισθοδοτική περίοδο που βρίσκεστε. Θα βλέπει τον φόρο που αντιστοιχεί, και ο οποίος αναφέρεται στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ και όχι μόνο στις αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Από αυτό το σύνολο του φόρου που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών θα αφαιρεί όλους τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί σε όλους τους προηγούμενους μήνες και θα δίνει την διαφορά που χρωστάει ο εργαζόμενος ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ (Σαν να αποχωρούσε ο εργαζόμενος εκείνη την στιγμή από την εταιρία σας και θα έπρεπε να του κάνετε εκκαθάριση φόρου και να του δίνατε, υποθετικά, την βεβαίωση αποδοχών).
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεστε ότι ο φόρος του εργαζόμενου είναι ανά πάσα στιγμή εντάξει στο ακέραιο. Κάθε φορά το πρόγραμμα θα του «στρώνει» τον φόρο, αν για κάποιο λόγο είχε κρατηθεί λιγότερος ή περισσότερος φόρος στις προηγούμενες μισθοδοσίες.
!! Προσοχή εδώ: Λόγω της συνεχούς εκκαθάρισης το πρόγραμμα μπορεί να αυξομειώνει τον μισθό από περίοδο σε περίοδο οπότε να μεταβάλλονται και οι αποδοχές του εργαζόμενου, να μην είναι σταθερές (όπως και πρέπει να είναι). Αν εσείς θέλετε να είναι σταθερές οι αποδοχές του εργαζόμενου τότε θα πείτε Εκκαθάριση Φόρου Όχι, ακόμα και αν είναι στην εταιρία ο εργα-ζόμενος από την αρχή του έτους (αυτή η λογική όμως δεν ενδείκνυται).

Αν στην Εκκαθάριση Φόρου βάλετε Όχι τότε το πρόγραμμα ΔΕΝ προσαρμόζει την κλίμακα στην αναλογία της εκάστοτε μισθοδοσίας, αλλά φορολογεί αυτόνομα και με βάση την συνολική κλίμακα τις αποδοχές του εργαζόμενου.
!! ΔΕΝ λαμβάνει τον φόρο που έχει παρακρατηθεί και ούτε του κάνει εκκαθάριση φόρου κάθε στιγμή. Γι’ αυτό και το βάζετε όταν ο εργαζόμενος ξεκίνησε στο μέσο του έτους στην εταιρία σας οπότε και δεν συμψηφίζετε τον φόρο με τις άλλες μισθοδοσίες του από άλλους εργοδότες.

Να επισημάνουμε ότι ο φόρος αυτός επηρεάζεται από μία πλειάδα παραγόντων, όπως τα αναδρομικά, τις άδειες, τα επιδόματα, τις αυξομειώσεις του μισθού, αυξομειώσεις των πλαφόν, των κλάσεων, των εισφορών του ταμείου, ημέρες απουσίας του εργαζόμενου και πολλά άλλα. Παρακαλείται ο χρήστης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να λαμβάνει υπ’όψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες όταν διασταυρώνει τον δικό του υπολογισμό του φόρου με τους αυτόματους υπολογισμούς του προγράμματος.