Τι πρέπει να προσέχουμε, όταν υποβάλλουμε μια Τροποποιητική Δήλωση Προσωρινής Φόρου;

Σε περίπτωση υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Προσωρινής Φόρου, πρέπει να υποβάλλουμε, όπως και στην αρχική υποβολή, πρώτα το αρχείο βεβαιώσεων για το μήνα που κάνουμε την τροποποίηση, και μετά να συνεχίσουμε στη διαδικασία υποβολής του εντύπου της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου.