Πώς ορίζετε αν η δήλωση Ε3 που κάνετε είναι Τροποποιητική ή Ανακλητική;

Τις επιλογές αυτές τις τσεκάρετε με το χέρι, όταν υποβάλετε την δήλωση χειρόγραφα ΄σε περίπτωση ανάκλησης ή τροποποίησης.
Δεν θα πρέπει να το συγχέετε με το Είδος Δήλωσης που υπάρχει μέσα στην καρτέλα της εταιρίας. ΌΧΙ στο πλήκτρο Ε3 αλλά στα Στοιχεία της Εταιρίας- Στο Μεταβολή εταιρίας- στο ταμπελάκι Λειτουργία στο πεδίο Είδος Δήλωσης (010), όπου ενημερώνει την Εκκαθαριστική ΦΠΑ στο αντίστοιχο πεδίο (δεν έχει να κάνει με το Ε3).