Το πεδίο Τριετίες στον Εργαζόμενο, στο ταμπελάκι Εταιρικά, πού χρησιμεύει;
Αυτό το πεδίο αφορά μόνο τους Οικοδόμους και χρησιμοποιείται για να εμφανίζονται οι τριετίες του στην ΑΠΔ. Το πεδίο αυτό δεν ενημερώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα αλλά το πληκτρολογεί ο χρήστης μόνο για τους οικοδόμους.
! Δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις τριετίες (τα επιδόματα) που προβλέπουν ορισμένες συμβάσεις υπαλλήλων και ημερομισθίων (μη οικοδόμοι). Αυτά τα επιδόματα τριετίας το πρόγραμμα τα υπολογίζει σύμφωνα με την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου και τα έτη προϋπηρεσίας που του έχετε ορίσει στο ταμπελάκι Σύμβαση του εργαζόμενου,
στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου.