Εργαζόμενος με -3- φορές την εβδομάδα – τρεις φορές- και παίρνει ένα έξτρα ένσημο. Πώς θα υπολογιστεί στο πρόγραμμα; Θα πληρώσει παραπάνω εισφορές ο εργαζόμενος; Τι σενάρια υπάρχουν;
Υπάλληλος και ημερομίσθιος : Όταν δουλεύει -3- φορές την εβδομάδα η εφαρμογή θα του προσθέσει ένα ένσημο για κάθε 3 ασφαλίσιμες. Όμως το ποσό των εισφορών δεν αλλάζει, υπολογίζεται στις κανονικές μικτές αποδοχές του. Είναι δηλαδή ένα bonus ένσημο στον εργαζόμενο.

Αν όμως είναι με τεκμαρτό τότε πολλαπλασιάζεται το τεκμαρτό ασφαλίσιμο με το σύνολο των ασφαλίσιμων ημερομίσθιων – άρα σε αυτή την περίπτωση τα ασφαλίσιμα θα υπολογιστούν στο σύνολο, συν την μία επιπλέον ημέρα ασφάλισης.

Παράδειγμα:

Εργαζόμενος -3- φορές την εβδομάδα με μικτά για τις -3- φορές = 400€. Εισφορές : 16% στον εργαζόμενο και 25% στον εργοδότη.
Είναι: Στην κίνηση του μήνα: 12 μισθοδοτούμενες (πχ για -4- εβδομάδες) και ασφαλίσιμες 16 (= 12+4).
Ημερομίσθιο: 400€ / 12 = 33,33 € .
Οι εισφορές όμως θα είναι: 33,33€ *12 ημέρες (και όχι 16) *16% = 64€.
Αν όμως είχε τεκμαρτό πχ 50€ θα ήταν : 50€ * 16 ασφαλίσιμες (και όχι 12) = 800€ , και:
800€ * 16% = 128€.

Σημειώνεται δε ότι το τεκμαρτό ασφαλίσιμο είναι πάντα σταθερό ανεξάρτητα του αριθμού ωρών ανά ημέρα που δουλεύει. Στο παραπάνω παράδειγμα το τεκμαρτό είναι 50€. Ακόμα κι αν δούλευε -3- ώρες την ημέρα το τεκμαρτό θα ήταν 50€ και ΌΧΙ 50€ *3/8.