Στον Εργαζόμενο, στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εταιρικά, υπάρχει το πεδίο της Τράπεζα – Υποκ/μα του εργαζόμενου, και δίπλα ακριβώς υπάρχουν διάφορα πεδία. Τι βάζετε εκεί
Στο πεδίο αυτό μπορείτε να βάλετε τον αριθμό του λογαριασμού της τράπεζας του κάθε εργαζόμενου προκειμένου να του κάνετε την κατάθεση της μισθοδοσίας του .