Παρατηρείτε ότι σε όποιο πεδίο πάτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό που έχει και δεκαδικά, σας εμφανίζεται σαν χιλιάδα. Π.χ. βάζετε στο Ιστορικό το 166,667 αλλά σας εμφανίζεται 166667. Δοκιμάζετε αντί για κόμμα να βάλετε την τελεία, αλλά σας εμφανίζεται πάλι το ίδιο. Πχ στις Αποδοχές βάζετε 1200,50 και σας εμφανίζεται 120050 (εκατόν είκοσι και πενήντα χιλιάδες).
Επίσης, όποιο υπολογιστικό πεδίο του προγράμματος έχει και υποδιαστολή, και πάλι σας εμφανίζεται σαν χιλιάδα. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Αυτό οφείλεται στα Regional Settings, τις Τοπικές Ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Θα πάτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Τοπικές Ρυθμίσεις (Start > Control Panel > Regional Settings). Θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το Ελληνικά, και θα κάνετε κλικ στο πεδίο Προσαρμογή. Αν στο πεδίο Υποδιαστολή υπάρχει η τελεία (.), και στο πεδίο Σύμβολο Ομαδοποίησης Ψηφίων βάλετε (,) τότε θα σας εμφανίζονται όλα τα νούμερα με υποδιαστολή ως χιλιάδες (θα θεωρεί την υποδιαστολή ως χιλιάδα, πχ το 1,000 δεν θα είναι το 1 αλλά το 1000).
Θα πρέπει στο πεδίο Υποδιαστολή να βάλετε το κόμμα (,) και στο πεδίο Σύμβολο Ομαδοποίησης Ψηφίων να βάλετε την τελεία (.)