Σε εργαζόμενο βάζετε τον ΚΑΔ και των Κωδικό ειδικότητας, σας εμφανίζει το μήνυμα «Το πακέτο κάλυψης δεν υπάρχει (131)» – έστω ότι είναι το 131, όταν όμως πάτε στα Ταμεία βλέπετε ότι το ταμείο που θέλετε είναι ανοιγμένο.
Αν το ταμείο είναι ανοιγμένο αλλά δεν υπάρχει το Πακέτο κάλυψης μέσα σε αυτό, τότε θα εμφανίσει αυτό το μήνυμα. Θα πρέπει να βάλετε το Πακέτο κάλυψης μέσα στο ταμείο.
Αν το ταμείο είχε κινηθεί θα είχε «χτυπήσει» η ΑΠΔ στην αποστολή της , θα «έβλεπε» κενό το Πακέτο κάλυψης.
Επίσης αν έχει κινηθεί δεν θα σας αφήνει να βάλετε το πακέτο, θα πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου (εκτός αν διαγραφούν οι κινήσεις του ταμείου ή επικοινωνήσετε μαζί μας να το καταχωρήσουμε εμείς).