Θέλετε να αποστείλετε την Οριστική φόρου. Είσαστε στην τελευταία σελίδα του taxis, έχετε επισυνάψει το αρχείο για να κάνετε την Υποβολή. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα: «Το είδος επιχείρησης είναι ασυμπλήρωτο». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα δείτε στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης του Taxis αν έχετε ορίσει τι είναι η εταιρία (αν είναι νομικό πρόσωπο, επιτηδευματίας, ιδιώτης κτλ). Τώρα θα μπορείτε να στείλετε το αρχείο κανονικά.