Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Κειμενογράφος για να πάρετε κάποια εκτύπωση μέσα από το MISW. Σας εμφανίζει όμως το μήνυμα: « Το αρχείο υπάρχει ήδη». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνετε κλικ στο δεύτερο φακελάκι, στην Αποθήκευση, και όχι στο 1ο, Άνοιγμα. Θα κάνετε λοιπόν άνοιγμα στο 1ο φακελάκι.