Πάτε να κάνετε Live Update του προγράμματος, αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Το αρχείο Update χρησιμοποιείται». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα δείτε αν υπάρχει και άλλος χρήστης μέσα στο πρόγραμμα, θα πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα από όλα τα τερματικά σας.
Θα δείτε αν έχετε Antivirus στον υπολογιστή και σας «κόβει» την λήψη του Update. Θα τον απενεργοποιήσετε.
Θα πάτε μέσα στον φάκελο MISW του προγράμματος (στο σημείο που έχει εγκατασταθεί, λογικά στον τοπικό δίσκο C), και θα βρείτε το αρχείο MISWE.EXE. Θα το διαγράψετε (αν δεν βρείτε το αρχείο αυτό τότε δεν θα κάνετε τίποτα).
Τέλος θα δείτε αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet, και αν έχετε δικαιώματα να κατεβάζετε στοιχεία από το Internet.