Μέσα στον λογαριασμό, στο Λογιστικό σχέδιο Εταιρίας, οι Τίτλοι βιβλίου πώς ενημερώνονται;

Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η περιγραφή του τίτλου στήλης Βιβλίου, όπως αυτός ήταν ορισμένος μέσα στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΌΧΙ της εταιρίας). Εδώ στον λογαριασμό του σχεδίου της Εταιρίας καλέσατε και αντιστοιχίσατε έναν λογαριασμό από το Γενικό Λογιστικό σχέδιο. Αυτός ο λογαριασμός του Γενικού Λογιστικού σχεδίου έχει Τίτλους Βιβλίου. Αυτοί οι τίτλοι θα εμφανιστούν και εδώ, στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας, με το που καλείτε τον λογαριασμό από το Γενικό λογιστικό σχέδιο.
Όμως ο λογαριασμός που υπάρχει στο Γενικό Λογιστικό σχέδιο (ΌΧΙ της εταιρίας, αλλά το κοινό για όλες τις εταιρίες), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παραπάνω από μία εταιρίες. Γι’ αυτό και εδώ, στον λογαριασμό της εταιρίας, μπορείτε να ορίσετε τον επιθυμητό τίτλο στήλης του λογαριασμού ανά εταιρία.