Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Τιμολόγηση προκειμένου να εκδώσετε τα σχετικά παραστατικά προς τους πελάτες του λογιστικού σας γραφείου. Κάνετε κλικ στα κιάλια, στο πεδίο Παραστατικό, και σας εμφανίζονται κάποια παραστατικά. Πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τα παραστατικά αυτά;

Θα πάτε στα Στοιχεία της εταιρίας, στο tab Παραστατικά. Εδώ δημιουργείτε τα παραστατικά που κινεί η εταιρία, που εκδίδει στους πελάτες. Από εδώ ενημερώνονται και τα παραστατικά που μπορείτε να επιλέξετε στην κίνηση,
στις Κύριες εργασίες > Κινήσεις, στο πεδίο Παραστατικό.