Πώς μπορείτε να τιμολογήσετε τους πελάτες του λογιστικού σας γραφείου; Ποια είναι τα βήματα;

Η λειτουργία της τιμολόγησης για μια εταιρία ενεργοποιείται στα στοιχεία της εταιρίας, δηλώνοντας την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο Εταιρία Τιμολόγησης, που βρίσκεται στην καρτέλα Λειτουργία.

Στα στοιχεία καταχώρισης του πελάτη, στην καρτέλα Τιμολόγηση, ορίζουμε το ποσό χρέωσης, το ποσοστό παρακράτησης φόρου αν υπάρχει και κλικάρουμε τους μήνες για τους οποίους θέλουμε να τιμολογείται.