Μέσα στην καρτέλα ενός πελάτη ( Κύριες εργασίες > Πελάτες), πηγαίνετε στο tab Τιμολόγηση. Είναι όμως ανενεργό, δεν μπορείτε να κάνετε επιλογές. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Για να είναι ενεργή η επιλογή Τιμολόγηση θα πρέπει πρώτα να έχετε δηλώσει την εταιρία ως τιμολόγησης, στα Στοιχεία Εταιρίας > Λειτουργία, στο πεδίο Εταιρία Τιμολόγησης.