Πότε εκδίδουμε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών;
Το παραστατικό αυτό εκδίδεται όχι για την πώληση αγαθών αλλά για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε κάποιον πελάτη επιτηδευματία.
Για παράδειγμα η εταιρία παραγωγής λογισμικού ANACONDA ΑΕ δημιούργησε ένα εξειδικευμένο πακέτο κοστολόγησης προϊόντων για τη βιοτεχνία OFFECE ΑΕ αξίας 3.000,00 €.

Για την εργασία αυτή εκδίδεται ένα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Στο τιμολόγιο αυτό γράφεται αναλυτικά το είδος της παροχής και η αξία του, καθώς και ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί.