Τι σημαίνει το μήνυμα λάθους “Κενό ΑΦΜ”, στην εκτύπωση Απορριφθέντα της ΜΥΦ;

Το μήνυμα λάθους “Κενό ΑΦΜ” στην εκτύπωση Απορριφθέντα της ΜΥΦ, αφορά πελάτες και προμηθευτές χονδρικής, για τους οποίους δεν έχει αναγραφεί ο ΑΦΜ στο αντίστοιχο πεδίο, αλλά το πρόγραμμα προσπαθεί να τους συμπεριλάβει στο κύκλωμα της ΜΥΦ από τη στιγμή που έχουν κινηθεί με λογαριασμούς οι οποίοι ενημερώνουν ΜΥΦ χονδρικής. Σε πελάτες ή προμηθευτές Λιανικής, δεν παράγεται αυτό το μήνυμα, εφόσον δεν απαιτείται ΑΦΜ για συναλλαγές που δεν υπόκεινται σε διασταύρωση.