Τι σημαίνει το μήνυμα λάθους “Εμφάνιση ΜΥΦ= ΟΧΙ”, στην εκτύπωση Απορριφθέντα της ΜΥΦ;

Το μήνυμα λάθους “Εμφάνιση ΜΥΦ = ΟΧΙ”, αφορά πελάτες και προμηθευτές χονδρικής και λιανικής, οι οποίοι έχουν κινηθεί με λογαριασμούς που ενημερώνουν ΜΥΦ, αλλά απορρίπτονται από το κύκλωμα της ΜΥΦ, γιατί είναι δηλωμένοι να μην συμπεριλαμβάνονται στη ΜΥΦ  (στην επιλογή Λειτουργία της οθόνης διαχείρισης του πελάτη ή προμηθευτή στο πεδίο Εμφάνιση ΜΥΦ είναι δηλωμένη η τιμή ΟΧΙ).

Οι πελάτες ή προμηθευτές οι οποίοι έχουν κινηθεί με λογαριασμούς που δεν ενημερώνουν ΜΥΦ (το πεδίο Τύπος ΜΥΦ  στο λογαριασμό έχει την τιμή ΟΧΙ) εξαιρούνται τελείως από τον έλεγχο ορθότητας της ΜΥΦ και δεν εμφανίζονται στην εκτύπωση Απορριφθέντα.