Τι σημαίνει το μήνυμα “Έχει ΑΦΜ”, στην εκτύπωση Απορριφθέντα της ΜΥΦ;

Το μήνυμα “Έχει ΑΦΜ” εμφανίζεται μόνο σε πελάτες με την ένδειξη Λιανικές (πχ. ταμειακή μηχανή, πελάτες για χειρόγραφες αποδείξεις κλπ.), στους οποίους έχει καταχωρηθεί ΑΦΜ. Το μήνυμα αυτό είναι ενημερωτικό και παράγεται γιατί δεν απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις ΑΦΜ. Οι συναλλαγές με την ένδειξη Λιανικές και το μήνυμα “Έχει ΑΦΜ”, θα εμφανίζονται  συγκεντρωτικά στην εκτύπωση Συμπεριλαμβανόμενα στη γραμμή των Λιανικών πωλήσεων.