ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑΑν ο εργαζόμενος δεν καταθέσει άμεσα κατά την πρόσληψή του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση τότε θα πρέπει με Υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, καθώς επίσης και να δεσμευτεί εγγράφως να προσκομίσει τα έντυπα σε εύλογι διάστημα.