Τ.Ε.Κ.Α. σημαίνει: Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Το Τ.Ε.Κ.Α. παρέχει κρατική επικουρική σύνταξη στους γεννηθέντες μετά την 1.1.2004 καθώς και στους νεοεισερχόμενους, από 1.1.2022, στην αγορά εργασίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση.

Τα ποσοστά εισφορών είναι:

Από 1/1/2022:  3,25% εργαζόμενου + 3,25% εργοδότη.

Από 1/6/2022:  3,00% εργαζόμενου + 3,00% εργοδότη.