Τι είναι η Μπάρα Εργασίας;

Η μπάρα εργασίας είναι ένα εργαλείο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να εμφανίζονται κάποιες συντομεύσεις λειτουργιών, ανάλογα με το τι θέλει ο χρήστης, έτσι ώστε οι λειτουργίες αυτές να καλούνται γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Η μπάρα εργασίας, όταν καλείται από τον χρήστη, εμφανίζεται στο δεξί μέρος του πλαισίου της οθόνης του προγράμματος.