Τι είναι η Αναλυτική Κατάσταση Υποχρεώσεων;

H Αναλυτική Κατάσταση Υποχρεώσεων είναι μια ενημερωτική εκτύπωση με τις  οφειλές μιας εταιρίας και τις ταυτότητες πληρωμής τους, όπως προκύπτουν από το TAXIS. Για να είναι εφικτή η άντληση των στοιχείων προς ενημέρωση από το TAXIS, πρέπει στα στοιχεία της εταιρίας να έχουν δηλωθεί οι κωδικοί πρόσβασης στα πεδία Taxis User (Πελ) και Taxis Pass (Πελ). Για να πάρετε την Αναλυτική Κατάσταση Υποχρεώσεων, ανοίγετε την οθόνη διαχείρισης εταιριών από το εικονίδιο ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ή από τις Κύριες Εργασίες-Εταιρίες, επιλέγετε με το ποντίκι την εταιρία που θέλετε (χωρίς να μπείτε σε αυτήν), κλικάρετε το εικονίδιο ΕΚΤΥΠΩΣΗ για να εμφανιστεί το μενού των διαθέσιμων εκτυπώσεων και την επιλέγετε.