Τι αφορούν τα πεδία Κωδικός ελεγχ. ΑΦΜ και Password ελεγχ. ΑΦΜ στην επιλογή Λειτουργία των στοιχείων εταιρίας;

Στα πεδία αυτά δηλώνονται το username και password με τα οποία έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Αναζήτησης Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων του Taxisnet, ώστε κατά την καταχώριση ενός πελάτη ή προμηθευτή,  δηλώνοντας το ΑΦΜ του να μεταφέρονται αυτόματα τα στοιχεία του.