Τι αφορούν τα πεδία Intrastat – Εισαγωγή και Επιστροφή στην οθόνη διαχείρισης παραστατικών της εταιρίας;

Τα  πεδία Intrastat- Εισαγωγή και Επιστροφή της καρτέλας Παραστατικά αφορούν τα παραστατικά που χρησιμοποιούνται για την καταχώριση κινήσεων στη λειτουργία Intrastat. Κλικάρουμε το πεδίο Εισαγωγή αν το παραστατικό χρησιμοποιείται για κινήσεις εισαγωγών και το πεδίο Επιστροφή αν το παραστατικό χρησιμοποιείται για κινήσεις επιστροφών.