Πώς σχετίζεται το πεδίο % Παρεπιδημούντων στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμών με το έντυπο Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων;

Tο πεδίο % Παρεπ/ντων στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμών στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει άμεση σχέση με το έντυπο Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων. Στο πεδίο αυτό δηλώνεται το ποσοστό δημοτικού τέλους στον λογαριασμό που αφορά τα έσοδα που υπόκεινται σε απόδοση δημοτικού φόρου ώστε να υπολογίζεται αυτόματα το ποσό φόρου, το οποίο απεικονίζεται στην εκτύπωση Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων που υπάρχει στις Εκτυπώσεις-Υποχρεώσεις Δημοσίου.