Μέσα στα στοιχεία του Μετόχου στο Ε2 στον Πίνακα Ι ( του υπόχρεου ή του συζύγου), το Θέση και Χρήση τι ενημερώνουν;

Στο πεδίο Θέση δηλώνετε αν είναι Ισόγειο 1ος 2ος κτλ και στο πεδίο Χρήση αν είναι Οικία, Κατάστημα, Αγρός κτλ.
Στο πεδίο Εισόδημα είναι το Μίσθωμα που Καταβλήθηκε στο Ε2.