(Δ.Α.  24 / 2008) 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝΑθήνα, 08/07/2008 Αρ. Πρωτ.: 1836
Προς:
1. Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (Ε.Τ.Ι.Τ.Κ), Νεαπόλεως 18, Ηράκλειο Κρήτης
2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα
3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π), Πινδάρου 6, Αθήνα
ΘΕΜΑ: Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Κρήτης, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ και Τ.Ε.Π.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2008
1. Με την υπ’ αριθ. 022Δ/2.6.2008 αίτηση η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (Ε.Τ,Ι.Τ.Κ), νόμιμα εκπροσωπούμενη ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς, που δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων, που εδρεύουν στην Αθήνα, με τις επωνυμίες : α) Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ) και β) Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (ΤΕΠ) επειδή αποδέχθηκε την υπ’ αριθ. 1127/16.5.2008 πρόταση Μεσολάβησης την οποία αρνήθηκε η εργοδοτική πλευρά.
2. Την 12.6.2008 αναδείχθηκα Διαιτητής με κοινή επιλογή και στις 17.6.2008 ανέλαβα τα καθήκοντα μου.
3. Με την υπ’ αριθ. 1582/19.6.2008 πρόσκληση κάλεσα τα μέρη να προσέλθουν στις 23 Ιουνίου 2008 στα Γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα προκειμένου να γίνει συζήτηση για την επίλυση της διαφοράς. Κατά την ορισθείσα ημερομηνία προσήλθε μόνον η εργατική πλευρά. Η Ένωση Περιφερειακών Καναλιών δεν προσήλθε, ενώ η Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας απέστειλε το με ημερομηνία 19.6.2008 έγγραφο το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΜΕΔ 1558/19.6.2008, με το οποίο ζήτησε να ορισθεί ημερομηνία διαιτησίας μετά την 1.7.2008, διότι οι κατά νόμο εκπρόσωποι δεν είναι διαθέσιμοι, λόγω συμμετοχής τους στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσιογράφων στη Σαμοθράκη. Με νέα πρόσκληση κάλεσα τα μέρη σε νέα συνάντηση την 30.6.2008, στα Γραφεία του ΟΜΕΔ στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΠΕΚ κ. Μπακλατζή, εκφράσθηκε η επιθυμία να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στη Θεσ/νίκη, όπου και διαμένει ο ίδιος και θα ήταν βολικό και για την πρόεδρο της ΤΕΠ, η οποία διαμένει στην Κοζάνη. Η κ. Παπαφιλίπου σε τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσε ότι δεν μπορεί να προσέλθει στη Θεσ/νίκη και ζήτησε να γίνει συνάντηση με τους εκπροσώπους της οργάνωσης της στην Αθήνα στις 3.7.2008. Έτσι με τα μέρη πραγματοποίησα μία κοινή συνάντηση στη Θεσ/νίκη, στις 30.6.2008 με τους εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και τον εκπρόσωπο της ΕΠΕΚ και μία συνάντηση με τον εκπρόσωπο της ΤΕΠ στην Αθήνα στις 3.7.2008.
4. Κατά τις συναντήσεις τα μέρη εξέθεσαν διεξοδικά τις απόψεις και τα επιχειρήματα τους για την κρινόμενη συλλογική διαφορά, χωρίς όμως να υπάρξει πεδίο συμφωνίας και σύγκλισης των απόψεων, ώστε να υπογραφεί ΣΣΕ στο στάδιο της διαδικασίας της Διαιτησίας.
ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ τη αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την σύναψη ΣΣΕ,
ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα έγγραφα, τις εξουσιοδοτήσεις, τα πρακτικά και τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας,
ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ τα παρακάτω :
1. Ότι η προσφυγή στη Διαιτησία έγινε νόμιμα από την προσφεύγουσα συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, η οποία αποδέχθηκε την πρόταση της Μεσολάβησης, την οποία οι εργοδοτικές οργανώσεις απέρριψαν.
2. Τις προηγούμενες όμοιες ή συναφείς ρυθμίσεις.
3. Την υπ’αριθ. 1127/16.5.08 πρόταση της μεσολάβησης.
4. Τις θέσεις και προτάσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στις κοινές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις.
Ειδικότερα στη συνάντηση της30.6.2008:
Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι: Αποδέχθηκαν την πρόταση του μεσολαβητή, κάτω από την πίεση της ανάγκης υπογραφής ΣΣΕ, γιατί διαφορετικά, με την διαφαινόμενη άρνηση της εργοδοτικής πλευράς υπήρχε κίνδυνος να μην υπάρχει ρύθμιση. Βασικός τους σκοπός είναι η σταδιακή εξομοίωση των όρων εργασίας τους με αυτούς των τεχνικών που εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας. Επιμένουν στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους όπως αναλύονται στο προτεινόμενο σχέδιο ΣΣΕ.
Ιδιαίτερα επιμένουν στην χορήγηση των αυξήσεων που προτείνουν, στην προσθήκη όπως ειδικότητας του σκηνοθέτη, στην καθιέρωση αργίας την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην καθιέρωση του πενθήμερου – 40ωρου και εξέφρασαν την επιθυμία για διετή διάρκεια.
Ο εκπρόσωπος όπως εργοδοτικής οργάνωσης με την επωνυμία Ένωση Περιφερειακών Καναλιών δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόταση του μεσολαβητή ως όπως τα ποσοστά των αυξήσεων και δεν συμφωνεί με όπως αυξήσεις που ζητούν οι εργαζόμενοι. Εξέφρασε την επιθυμία να μην χορηγηθεί αύξηση από 1.1.2008 γιατί αυτό δημιουργεί λογιστικά προβλήματα . Να χορηγηθεί όπως αύξηση από 1.7.08 τέτοια ώστε σε αναφορά έτους 2008 να εξασφαλίζεται η ίδια αύξηση των αποδοχών. Συμφωνεί με τη διετή διάρκεια όπως ρύθμισης, την προσθήκη όπως ειδικότητας του Σκηνοθέτη και την καθιέρωση του πενθήμερου – 40ωρου κυλιόμενου. Διαφώνησε με τα υπόλοιπα αιτήματα των εργαζομένων. Στην συνάντηση όπως 3/7/2008 προσήλθε εκπρόσωπος όπως ΤΕΠ ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται αυξήσεις όπως η Ε.ΓΣ.Σ.Ε.
5. Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με την ΕΓΣΣΕ για τα έτη 2008 – 2009, οι οποίες αφορούν στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών και υπαλλήλων σε όλη τη χώρα. Για το έτος 2008 χορηγήθηκε αύξηση 3,45% από 1.1.2008 και 3% από 1.9.2008, για δε το έτος 2009 προβλέπεται αύξηση 5,5% από 1.5.2009. Σε μέσα επίπεδα οι αυξήσεις αυτές υπολογίζονται σε 4,5% για το έτος 2008 και 3,7% για το έτος 2009.
6. Την τελική εξέλιξη του πληθωρισμού σε μέσα επίπεδα, ο οποίος για το έτος 2007 κινήθηκε σε ποσοστό 3%, ενώ ήδη τον μήνα Μάιο 2008 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 4,6%. Είναι γνωστή σε όλους η αύξηση του κόστους ζωής των εργαζομένων από την εντεινόμενη ακρίβεια, τόσο λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, όσο και από την ανεξέλεγκτη δράση των νόμων της αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα επιχειρείται να αντιμετωπισθεί με τα 42 μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.
7. Το γεγονός ότι για τον καθορισμό των αποδοχών των εργαζομένων πρέπει να ληφθούν υπόψη, εκτός άλλων, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος, η οικονομική του κατάσταση και η ικανότητα πληρωμής των επιχειρήσεων, η παραγωγικότητα της εργασίας, το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος των εργαζομένων από τον πληθωρισμό κατά το έτος αναφοράς, καθώς και η συμμετοχή των εργαζομένων στην αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος και η συμβολή όλων των φορέων στην προσπάθεια σύγκλησης των μισθών με τον μέσο όρο των αποδοχών των εργαζομένων στην Ε.Ε.
8. Το γεγονός ότι τα μέρη συμφώνησαν στην διετή διάρκεια της ρύθμισης και στην καθιέρωση του κυλιόμενου πενθήμερου – 40ωρου, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται χωρίς διακοπή 8 ώρες την ημέρα, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, όχι όμως τις ίδιες πάντα ημέρες της εβδομάδας , ήτοι Δευτέρα -Παρασκευή. Με το κυλιόμενο μπορεί ένας εργαζόμενος να εργάζεται την μία εβδομάδα Δευτέρα – Παρασκευή και να έχει ρεπό Σάββατο – Κυριακή, την επόμενη εβδομάδα να εργάζεται Τρίτη – Σάββατο και να έχει ρεπό Κυριακή -Δευτέρα κ.ο.κ.
Μετά από τα παραπάνω
επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ αφ’ ενός της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (Ε.Τ.Ι.Τ.Κ) και των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Ένωση Περιφερειακών Καναλιών και β) Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας, η οποία αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ιδιωτικής τηλεόρασης Κρήτης, τοπικής εμβέλειας.
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Αρθρο 1
1. Στις διατάξεις αυτής της ΔΑ υπάγονται όλοι οι τεχνικοί τηλεόρασης μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Κρήτης (Ε.Τ.Ι.Τ.Κ) που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς μέλη της Ε.ΠΕ.Κ. και της Τ.Ε.Π. με τις παρακάτω ειδικότητες:
1.1 Διευθυντής φωτογραφίας
1.2 Εικονολήπτης (Χειριστής Τηλεοπτικής μηχανής λήψεως)
1.3 Τεχνικός ENG (Βοηθός ηχολήπτης, Βοηθός εικονολήπτης)
1.4 Ηχολήπτης (Μηχανικός ήχου)
1.5 Ηλεκτρονικός συντηρητής τεχνολογικού εξοπλισμού
1.6 Ηλεκτρονικός ράδιο – ζεύξεων – Link
1.7 Ηλεκτρολόγος – Φωτιστής
1.8 Μοντέρ (Χειριστής μαγνητοσκοπίου και συναρμολογητής εικόνας)
1.9 Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας (vision mixer and digital effects)
1.10 Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)
1.11 Τεχνικός ρύθμισης εικόνας
1.12 Τεχνικός γεννήτριας χαρακτήρων
1.13 Χειριστής δυΐοαυε
1.14 Γραφίστας
1.15 Τεχνικός MASTER CONTROL (Μηχανικός τηλεόρασης)
1.16 Τεχνικός ροής προγράμματος (continuity)
1.17 Μακιγιέζ- ιέρ
1.18 Κομμωτής – τρία
1.19 Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (ΚΡ)
1.20 Σκηνοθέτης
1.21 Βοηθός σκηνοθέτη
1.22 Βοηθός παραγωγής
1.23 Τεχνικός Σκη νικώ ν
1.24 Ενδυματολόγος – Αμπιγιέζ
2. Για την πρόσληψη τεχνικού σε τηλεοπτικό σταθμό απαραίτητη είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα του και τα καθήκοντα των τεχνικών είναι αυτά που καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3057/02.
3. Όσοι, μέχρι την έκδοση της παρούσης, εργάζονται με κάποια από τις ειδικότητες που αναφέρομαι στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού χωρίς την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες απόκτησης της μέχρι τις 31.12.2012
4. Σε περίπτωση που για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος προβλέπεται από τη νομοθεσία προηγούμενη προϋπηρεσία, οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί μπορούν να προσλαμβάνουν τεχνικούς χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος, με την προϋπόθεση ότι αυτοί διαθέτουν τους απαραίτητους για την απόκτηση της άδειας τίτλους σπουδών και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να συμπληρώσουν την προϋπηρεσία αυτή.
5. Η σχέση εργασίας που συνδέει τους τεχνικούς με τον τηλεοπτικό σταθμό είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
6. Το ημερήσιο ωράριο των εργαζομένων είναι συνεχές 8ωρο και το εβδομαδιαίο είναι 40 ώρες σε βάρδιες κυλιόμενες.
7. Στο μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του κάθε εργαζόμενου τεχνικού θα καταβάλλεται προσπάθεια να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα ανάπαυσης (ρεπό).
8. Στην ατομική σύμβαση εργασίας του τεχνικού αναγράφεται απαραίτητα η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται.
Αρθρο 2
1. Όλοι οι τεχνικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων κατατάσσονται σε τρεις (3) μισθολογικές κατηγορίες (κλίμακες) ως εξής:
Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η (Κλίμακα)
1. Τεχνικός ENG ( Βοηθ. Εικονολήπτη – Βοηθ. Ηχολήπτη)
2. Τεχνικός Σκηνικών
3. Βοηθός Παραγωγής
4. Χειριστής autoque
5. Χειριστής γεννήτριας χαρακτήρων
6. Κομμωτής – τρία
7. Μακιγιέρ – έζ
8. Ενδυματολόγος – Αμπιγιέζ
9. Φροντιστής τηλεοπτικού πλατό (floor manager)
10. Όλες οι λοιπές Ειδικότητες Βοηθού
Β. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2η Κλίμακα)
1. Τεχνικός ρύθμισης εικόνας
2. Τεχνικός ροής προγράμματος
3. Βοηθός Σκηνοθέτη
4. Ηλεκτρονικός Συντηρητής Τεχνολογικού Εξοπλισμού
5. Ηλεκτρονικός Ραδιοζεύξεων (Link)
6. Εικονολήπτης (Χειριστής τηλεοπτικής μηχανής)
7. Μοντέρ
8. Ηχολήπτης Τηλεόρασης (Μηχανικός Ήχου)
9. Ηλεκτρολόγος – Φωτιστής
Γ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η Κλίμακα)
1. Τεχνικός master control
2. Χειριστής κονσόλας μίξης εικόνας
3.Γραφίστας
4. Ηλεκτρονικός δικτύου εκπομπής (Κ.Ρ)
5. Διευθυντής Φωτογραφίας
6. Σκηνοθέτης
2. Κάθε μισθολογική κατηγορία εξελίσσεται σε δέκα οχτώ (18) μισθολογικά κλιμάκια τα οποία διανύονται ανά διετία/ πλην του πρώτου της κάθε μιας που χορηγείται κατά την πρόσληψη του τεχνικού στον τηλεοπτικό σταθμό, εφ’ όσον δεν του έχει αναγνωρισθεί προϋπηρεσία.
3. Για τον υπολογισμό του μισθολογικού κλιμακίου της μισθολογικής κατηγορίας της ειδικότητας του, στο οποίο θα ενταχθεί ο τεχνικός που εργάζεται στον τηλεοπτικό σταθμό μέχρι και την έκδοση της παρούσας, λαμβάνεται υπ’ όψιν και προσμετράται στο χρόνο υπηρεσίας του στον τηλεοπτικό σταθμό και η προϋπηρεσία που είχε στην ειδικότητα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.
4. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
α. Με έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη ή
β. Με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής ή
γ. Με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας τότε θα πρέπει να προσκομισθεί και υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου κατά το άρθρο 8 ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75) σε συνδυασμό πάντοτε με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού κάθε τηλεοπτικού σταθμού μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την πρόσληψη του τεχνικού ή από την έκδοση της παρούσας για την πλήρη εφαρμογή της. Η εκπρόθεσμη υποβολή των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας, θα έχει σαν συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.
Αρθρο 3
Οι βασικοί μισθοί, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 ανά μισθολογική κατηγορία σύμφωνα με την από 23.2.2007 ΣΣΕ, αυξάνονται κατά ποσοστό 2% από 1.1.2008 και όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, αυξάνονται κατά ποσοστό 6% από 1.7.2008 και 6% από 1.1.2009, και διαμορφώνονται τελικά ως κατωτέρω, στρογγυλοποιούμενοι στην αμέσως ακέραια μονάδα του ευρώ : (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αρθρο 4
1. Επίδομα Γάμου. Χορηγείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του Βασικού Μισθού του τεχνικού, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει συνταξιοδοτηθεί ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, οι ευρισκόμενοι εν χηρεία, οι διαζευγμένο και οι συνυπηρετούντες.
2. Επίδομα Παιδιών. Χορηγείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού Μισθού για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται μέχρι που τα παιδιά να συμπληρώσουν το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας τους. Το επίδομα αυτό συνεχίζει να χορηγείται πέραν του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του κάθε παιδιού, στις εξής περιπτώσεις:
2.1 Εάν πρόκειται για παιδιά που σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή σε αναγνωρισμένες από το κράτος ιδιωτικές σχολές στάθμης ανώτερης της Μέσης εκπαίδευσης, τότε το επίδομα συνεχίζει να χορηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους, όχι όμως για μεγαλύτερη περίοδο από αυτή που απαιτεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους σύμφωνα με τον κανονισμό των ανωτέρω μνημονευθέντων εκπαιδευτικών οργανισμών.
2.2 Εάν πρόκειται για παιδιά ανίκανα προς εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας άνω του εξήντα επτά τοις εκατό [67%] που πιστοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή από Δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό.
2.3 Σε κάθε περίπτωση το επίδομα των παιδιών παύει να καταβάλλεται για όσα συνάψουν γάμο ή αποκτήσουν εισόδημα από εργασία.
3. Επίδομα χρόνου εργασίας. Χορηγείται ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του Βασικού Μισθού στον τεχνικό, για κάθε πενταετία εργασίας στον ίδιο εργοδότη και μέχρι την συμπλήρωση τριών (3) πενταετίων.
4. Επίδομα Πτυχίου. Σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους αναγνωρισμένο από το κράτος. Το επίδομα αυτό χορηγείται για ένα μόνο Πτυχίο και αρχίζει να καταβάλλεται από την κατάθεση του τίτλου σπουδών, ως εξής :
4.1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του Βασικού τους Μισθού σε όσους τεχνικούς διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τετραετούς τουλάχιστον φοίτησης.
4.2. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του Βασικού τους Μισθού στους τεχνικούς που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής Κινηματογράφου Τηλεόρασης, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
5. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών. Οι Εικονολήπτες που απασχολούνται μόνιμα σε εξωτερικές μεταδόσεις λαμβάνουν επίδομα 5% επί του Βασικού τους Μισθού.
5.1 Στους Εικονολήπτες που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα που θα απασχοληθούν έστω και μία φορά στις εξωτερικές μεταδόσεις.
5.2 Οι τεχνικοί της ειδικότητας Ηλεκτρονικού Δικτύου εκπομπής (RF), που απασχολούνται μόνιμα στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής λαμβάνουν επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του Βασικού τους Μισθού, ή όταν εργάζονται σε μη μόνιμη βάση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις των δικτύων εκπομπής, επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του 1/25 του Βασικού τους Μισθού για κάθε ημέρα που θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις αυτές έστω και μία φορά,
6. Πρόσθετη ωριαία αμοιβή στους Εικονολήπτες για τις ημέρες που ο τηλεοπτικός σταθμός τους αναθέτει τον χειρισμό stead cam η οποία υπολογίζεται βάση της διάρκειας της εκπομπής και ανέρχεται σε δέκα Ευρώ (10 €) την ώρα.
Αρθρο 5
1. Εκτός έδρας ορίζεται η μετάβαση του τεχνικού εκτός του Νομού για τον οποίο έχει προσληφθεί να εργάζεται.
2. Για κάθε αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή και αν αυτή υπερβαίνει το οχτάωρο ο τεχνικός εκτός των νομίμων υπερωριών δικαιούται αποζημίωση δέκα Ευρώ (10 €), για έξοδα φαγητού, η οποία από 1.7.2008 αυξάνεται σε δέκα πέντε ευρώ (15 €) και από 1.1.2009 σε είκοσι ευρώ(20€).
3. Για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση ο τεχνικός δικαιούται αποζημίωση ίση με το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών του στο εσωτερικό της χώρας και αποζημίωση ίση με τα 2/25 των μηνιαίων αποδοχών του στο εξωτερικό. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός αναλαμβάνει επιπλέον το κόστος των μεταφορικών, διαμονής και της διατροφής του. Σε περίπτωση που η μετάβαση στον τόπο αποστολής γίνεται με αυτοκίνητο της εταιρείας που οδηγεί ο ίδιος ο τεχνικός, αυτός δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση έξι (6) Ευρώ ανά ημέρα μετακίνησης. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
4. Ο χρόνος μετάβασης εκτός έδρας και επιστροφής του τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στον χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.
Αρθρο 6
1. Ο τεχνικός δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση αποστολής σε ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων, εμφυλίων ταραχών, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις, σε περιοχές που ενδημούν επιδημίες καθώς και σε περιοχές διαρροής χημικών ουσιών ή βιολογικών και πυρηνικών αποβλήτων. Σε περίπτωση όμως που δεχτεί να εργαστεί στις προαναφερόμενες περιοχές, θα το δηλώνει εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση ο τηλεοπτικός σταθμός πέραν της κάλυψης των εξόδων ασφαλούς μετάβασης, διαμονής και διατροφής του, του καταβάλει και αποζημίωση ίση με ποσό των τριακοσίων Ευρώ (300 €) τουλάχιστον, για κάθε μέρα παραμονής του στις προαναφερόμενες περιοχές,
2. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μια από τις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο ένα (1) του άρθρου αυτού, χάσει τη ζωή του ή καταστεί ολικά ανίκανος για εργασία, ο Τηλεοπτικός Σταθμός είναι υποχρεωμένος να του καταβάλλει, με βάση τις ακαθάριστες τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά το χρόνο της επέλευσης του περιστατικού, αποζημίωση ίση με τις αποδοχές πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση θανάτου του την αποζημίωση αυτή τη δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του.
3. Εάν ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημα του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητα του.
4. Η ανικανότητα του τεχνικού για εργασία και η διάρκεια της διαπιστώνεται από τις αρμόδιες επιτροπές του Δημοσίου ή του Ασφαλιστικού του φορέα.
5. Η αποζημίωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου αυτού είναι άσχετη προς κάθε άλλη συναφή υποχρέωση του Τηλεοπτικού Σταθμού προς τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του, καταβάλλεται εφ’ άπαξ και δεν συμψηφίζεται με τα ποσά που αυτός ή οι κληρονόμοι του θα εισπράξουν από την υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση του.
6. Ο Τηλεοπτικός Σταθμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τον τεχνικό ή τους κληρονόμους του σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) του άρθρου αυτού, μόνο σε περίπτωση που τον έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του για ποσό τουλάχιστον ίσο με τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις του άρθρου αυτού και η ασφαλιστική εταιρία του κατέβαλε στο σύνολο του το εν λόγω ποσό της αποζημίωσης.
Αρθρο 7
1. Οι μέρες της ετήσιος κανονικής αδείας και το επίδομα αδείας των τεχνικών καθορίζονται, συνυπολογιζόμενης και της προϋπηρεσίας τους, στα όρια που προβλέπει η Εργατική Νομοθεσία ή η ΕΓΣΣΕ.
2. Οι τεχνικοί δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές η οποία ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες συνεχόμενες ημέρες.
3. Σε κάθε περίπτωση για κάθε άλλη μορφή αδείας ή ρύθμιση ωραρίων που δεν αναφέρεται στην παρούσα (εργαζόμενες μητέρες, θάνατος συγγενούς, κλπ) ισχύει ότι προβλέπεται από την Εργατική Νομοθεσία ή την ΕΓΣΣΕ.
4. Ημέρες αργίας ορίζονται η 25η Μαρτίου, η Δεύτερη Μέρα του Πάσχα, η Πρωτομαγιά, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα, η Τοπική Αργία της Έδρας του Τηλεοπτικού Σταθμού (Εορτή του Πολιούχου) και όλες οι Κυριακές. Σε περίπτωση που ο τεχνικός απασχοληθεί κατά τις ημέρες αυτές ή στα ρεπό του, τού καταβάλλεται προσαύξηση, για κάθε μέρα απασχόλησης, 175% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του ή 75% επί του 1/25 των νομίμων αποδοχών του όταν του χορηγείται μία άλλη μέρα ανάπαυσης εντός της επομένης εβδομάδος.
Αρθρο 8
1. Οι αποδοχές των τεχνικών καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα του κάθε μήνα.
2. Η νυχτερινή εργασία και η υπερωριακή εργασία αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
3. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των υπό του Νόμου προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του τεχνικού, αυτός δικαιούται αποζημίωσης ίσης με το σαράντα τοις εκατό (40%) της αποζημίωσης που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για την περίπτωση απροειδοποίητης απόλυσης του.
4. Οι τεχνικοί που χρησιμοποιούνται σε βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής και τίθενται σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το ένα πεντηκοστό (1/50) των μηνιαίων νομίμων αποδοχών τους για κάθε ημέρα βάρδιας ασφαλείας ή επιφυλακής.
Αρθρο 9
1. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οικονομοτεχνικούς λόγους θα διερευνάται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις του ιδίου εργοδότη.
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης της Επιχείρησης ή αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Τηλεοπτικού Σταθμού, τα εργασιακά δικαιώματα των τεχνικών που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θίγονται, η δε εργασία θεωρείται ως ουδέποτε διακοπείσα.
3. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Αρθρο 10
1. Οι Τηλεοπτικοί Σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την συνδικαλιστική δράση των υπαγομένων στην ρύθμιση αυτή ήτοι να παραχωρούν χώρο για συγκεντρώσεις, ειδικούς χώρους για ανάρτηση ανακοινώσεων, καθώς και την προβολή των κάθε είδους πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων κλπ.
2. Ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας και ο εργασιακός εκπρόσωπος της εν διενέξει συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων δικαιούνται άδεια με αποδοχές, για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων, μέχρι τρεις (3) ημέρες κάθε μήνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι προβλέπει η εργατική νομοθεσία.
3. Οι Τηλεοπτικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρακρατούν και να καταθέτουν κάθε μήνα σε “Τραπεζικό “Λογαριασμό, που θα τους δηλωθεί εγγράφως από την εν διενέξει συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, την συνδικαλιστική συνδρομή των τεχνικών – μελών της, που εργάζονται σε αυτούς. Το ύψος της συνδρομής θα καθορίζεται εγγράφως κάθε έτος. Όσοι τεχνικοί δεν θέλουν να τους γίνεται αυτή η παρακράτηση θα το δηλώνουν στον Τηλεοπτικό Σταθμό που εργάζονται εγγράφως και θα εξαιρούνται. Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές των ανωτέρω στοιχείων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς από την εν διενέξει συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.
Αρθρο 11
Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008.