Ο εργαζόμενός σας ασφαλίζεται με τεκμαρτές αποδοχές, με τύπο αποδοχών 13 στην ΑΠΔ. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα; .
Εάν ο εργαζόμενος ασφαλίζεται με βάση τις τεκμαρτές αποδοχές (Σερβιτόροι, Κουρείς, Μπάρμαν, Πλασιέ κτλ) τότε στο ταμπελάκι Εργασιακά και στο κάτω μέρος κάνοντας κλικ στα κιάλια ή με το F3 θα επιλέξετε την ασφαλιστική κλάση που θα ανήκει ο εργαζόμενος. Επίσης θα πρέπει στο πεδίο Εισφορές στα τεκμαρτά να βάλετε Ναι.
Με αυτόν τον τρόπο η ΑΠΔ θα ενημερωθεί με τον τύπο αποδοχών 13.