Στον Εργαζόμενο στην καρτέλα του υπάρχει το πεδίο στο ταμπελάκι Εργασιακά υπάρχει το πεδίο Τεκμαρτή Υπερωρία. Πώς λειτουργεί αυτό το πεδίο;
Στο πεδίο αυτό τοποθετείτε το ποσό, το ωρομίσθιο πάνω στο οποίο θα θέλατε να υπολογιστεί η προσαύξηση της υπερωρίας που επιθυμείτε να δίνετε στον εργαζόμενο εφόσον αυτό το ωρομίσθιο θα είναι διαφορετικό από το νόμιμο >> από αυτό που προκύπτει από την διαίρεση του μισθού με τις ώρες.

Π.χ. έχετε έναν υπάλληλο που οι αποδοχές του είναι 1000€ τον μήνα.
Το ωρομίσθιό του θα είναι 1000 € /166,667= 6 €
Άρα κανονικά η κάθε υπερωρία του θα είναι (πχ στο 25%) : 6 € *25%= 1,5 €
Και για -1- (ΜΙΑ ΩΡΑ) υπερωρία θα είναι: 6 € + 1,5 € = 7,5 € .
ΚΑΙ 1000 € + 7,5 € = 1007,5 €. (ο συνολικός μισθός με -1- ώρα υπερωρία).
Αν όμως θέλετε η προσαύξηση της υπερωρίας να μην υπολογίζεται στα 6€ αλλά σε άλλο ποσό, τότε αυτό το άλλο ωρομίσθιο θα το τοποθετήσετε εδώ. Αν πχ θέλετε η προσαύξηση της υπερωρίας να υπολογίζεται στα 10 €, τότε θα βάλετε στο πεδίο αυτό το 10.
Το πρόγραμμα στην μισθοδοσία θα κάνει την εξής πράξη: (στο παράδειγμα χρησιμοποιείται -1- ώρα υπερωρίας).
10€ * 25%= 2,5 € .και 10 € + 2,5 € =12,50 €
και 1000 € + 12,50 € =1012,50 €.