Τι είναι οι τεκμαρτές εισφορές, ποιούς αφορούνΥπάρχουν επαγγέλματα όπου οι εργαζόμενοι λαμβάνουν διάφορα φιλοδωρήματα, ποσοστά, προμήθειες κτλ. Άρα οι αποδοχές τους δεν είναι σταθερές. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΙΚΑ τους ασφαλίζει σε ένα τεκμαρτό (=συμπερασματικό, συμπεραίνω, υποθέτω, μη αποδεδειγμένο αντιθ. Αποδεδειγμένο) ποσό. Ανεξάρτητα λοιπόν των πραγματικών αποδοχών που παίρνει ο εργαζόμενος, οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογιστούν στο τεκμαρτό αυτό ποσό που ορίζει το ΙΚΑ (εκτός κι αν οι αποδοχές του είναι περισσότερες από το τεκμαρτό, οπότε ασφαλίζεται σε αυτές τις περισσότερες, τις πραγματικές, δηλαδή παύει να χαρακτηρίζεται ως τεκμαρτός).

Πιο αναλυτικά:
Κατ’ εξαίρεση οι εισφορές δεν υπολογίζονται επί των πραγματικών αποδοχών για ορισμένες κατηγορίες μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές (π.χ. σερβιτόροι, κουρείς, κομμωτές, οδηγοί ταξί, πλασιέ κλπ). Οι μισθωτοί αυτοί κατατάσσονται κάθε χρόνο σε ασφαλιστικές κλάσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εισφορές υπολογίζονται επί των τεκμαρτών αποδοχών των κλάσεων της κατάταξης, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά.
Η κατάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εν λόγω μισθωτούς στην περίπτωση που:
• Αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενικής και Ειδικής) για κανονική απασχόληση.
• Αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κλπ και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές αποδοχές της κλάσης κατάταξής τους. Σε αυτή την περίπτωση ασφαλίζονται επί σταθερών αποδοχών (άρθρο 18 παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).