Ο εργαζόμενός σας ασφαλίζεται με τεκμαρτές αποδοχές, με τύπο αποδοχών 13 στην ΑΠΔ. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Στην Διαχείριση εργαζομένου θα πρέπει να ορίσετε ότι ο εργαζόμενός σας ασφαλίζεται με τεκμαρτό ποσό. Δηλαδή στο πεδίο Τεκμ. Εισφ (στη Διαχείριση εργαζομένου) θα βάλετε το γράμμα Ν(αι). Επίσης θα ορίσετε το τεκμαρτό του ημερομίσθιο είτε στο Ιστορικό του στο πεδίο Τεκμαρτά, είτε στα Λοιπά στην Ασφαλιστική κλάση. Η ΑΠΔ θα ενημερωθεί με τύπο αποδοχών 13.