`
Ένταξη του ΤΕΔΗΕ στο ΕΤΕΑΜ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53, από 1/6/2008 το ταμείο επικουρικής ασφάλισης ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) εντάσσεται στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης μισθωτών.