Τρέχετε Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων σε εργαζόμενο με ΤΕΑΥΕΚ. Παρατηρείτε όμως ότι τις εισφορές τις έχει κρατήσει στις βασικές αποδοχές χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν την προσαύξηση του δώρου (το 0,04166 του επιδόματος αδείας και όποιες άλλες έξτρα αποδοχές υπήρχαν). Γιατί γίνεται αυτό;
Πρώτα θα δείτε αν το κάνει και στο δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων. Επίσης θα πάρουμε την κατάσταση ασφάλισης του ΤΕΑΥΕΚ για να δούμε αν εκεί αναγράφεται η προσαύξηση του δώρου.
Επίσης θα δούμε αν κάνει το ίδιο αν βάλουμε άλλες έξτρα αποδοχές, πχ επιδόματα, υπερωρίες κτλ.

Θα πάτε μέσα στην καρτέλα του συγκεκριμένου εργαζόμενου και θα δείτε αν τον έχετε δηλώσει με τεκμαρτά. Αν ναι, τότε αυτός είναι ο λόγος.
Επίσης αν οι βασικές αποδοχές του ξεπερνούν το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό τότε θα τον ασφαλίσει στο τεκμαρτό. Σε αυτή την περίπτωση για να ασφαλίσει σε όλο το ποσό θα πρέπει να βάλετε το ταμείο ότι δεν είναι τεκμαρτό.

Ακόμα, στα Δώρα το τεκμαρτό πολλαπλασιάζεται με τις πληρωτέες ημέρες και όχι με τις φυσικές. Δηλαδή στο Δώρο Πάσχα θα είναι *12,5 και όχι *13. (ενώ στις τακτικές αποδοχές πολλαπλασιάζεται το τεκμαρτό με τις ασφαλίσιμες ημέρες του μήνα και όχι με τις πληρωτέες).

Ακόμα θα δούμε αν τον έχετε δηλώσει ότι επίσης αμείβεται στα τεκμαρτά (είτε ενεργοποιώντας το σχετικό πεδίο στην καρτέλα του, είτε βάζοντας το ποσό στο ιστορικό). Αν δηλαδή οι αποδοχές του συμπίπτουν με τα τεκμαρτά.
Σε αυτή την περίπτωση θα είναι σχετικά αδιάφορο αν είναι με τεκμαρτά ή όχι, αφού το ασφαλίσιμο ποσό θα είναι το ίδιο.

Οι τακτικές εισφορές και ο υπολογισμός των εισφορών του ΤΕΑΥΕΚ θα έχουν υπολογιστεί σε όλο το ποσό, αφού τεκμαρτό και πραγματικό ποσό συμπίπτουν.
Στο Δώρο όμως, η Προσαύξηση στην ουσία υπερβαίνει τις αποδοχές, και οι εισφορές θα υπολογιστούν στο τεκμαρτό και όχι στην προσαύξηση.

!!Προσοχή όμως, οι εισφορές του ΤΕΑΥΕΚ θα πρέπει να υπολογιστούν σε όλο το ποσό και όχι στο τεκμαρτό. Άρα θα πρέπει να πάτε στο Ταμείο, και στο Εισφορές στα τεκμαρτά να πείτε Όχι. (αν δεν σας αφήνει να το αλλάξετε διότι το ταμείο έχει κινηθεί, θα το ξανά ανοίξετε, ή θα μας πάρετε τηλέφωνο για να σας το αλλάξουμε εμείς).

Παράδειγμα:
Έστω τεκμαρτό υπάλληλου 47,82€ και ΤΕΑΥΕΚ με εισφορές 7% και 3% . Για 25 ημέρες το τεκμαρτό θα είναι 1195,50€. Έστω ότι στο πεδίο Αμοιβές στα τεκμαρτά έχετε βάλει Ναι ή στο Ιστορικό, εξέλιξη αποδοχών έχετε βάλει το 1195,50€.
Κάνετε την κίνηση των τακτικών και θα είνια μικτά 1195,50, και εισφορές ΤΕΑΥΕΚ 11950,50 *3% = 35,86€ για τον εργαζόμενο και 1195,50€ *7% =83,68€ για τον εργοδότη

(εδώ στην ουσία «έχουμε σταθεί τυχεροί στο λάθος μας», διότι ενώ το ΤΕΑΥΕΚ δεν είναι τεκμαρτό, άρα θα πρέπει να υπολογίζεται στις πραγματικές αποδοχές, έχουμε βάλει τις πραγματικές ίδιες με τις τεκμαρτές, δηλαδή Συμπίπτουν ).

Τρέχετε Δώρο Πάσχα, 12,5 πληρωτέες και 13 ασφαλιστικές: Αποδοχές δώρου: 1195,50 * 12,5/25 = 597,75€.
Και έστω Προσαύξηση Δώρου 25€, Σύνολο αποδοχών = 597,75 + 25 = 622,75€.
Τώρα οι εισφορές υπολογιστούν πάνω στο ποσό : τεκμαρτό * 12,5 (! Και όχι *13), δηλαδή : 48,82€ * 50 = 597,75€ και εισφορές 597,75 * 3% = 17,93€ και 597,75€ * 7% = 40,78€.
Δηλαδή παρατηρείτε ότι αγνοεί την προσαύξηση του δώρου 25€.
Μας μπερδεύει δε, διότι τα 597,75€ Συμπίπτουν με τις κανονικές τακτικές του αποδοχές, άρα εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι για κάποιον λόγο δεν υπολογίζει εισφορές στην Προσαύξηση, ενώ στους άλλους μήνες τακτικών υπολόγιζε κανονικά τις κρατήσεις στο κανονικό του ποσό.
Την ίδια αντιμετώπιση θα είχε και για τα νυχτερινά, υπερωρίες, επιδόματα κτλ (όλες τις έξτρα αποδοχές, αφού στην ουσία το υπολογίζει στα τεκμαρτά του).