Έχετε έναν εργαζόμενο που ασφαλίζεται σε ένα τεκμαρτό ποσό. Ασφαλίζεται στο ΙΚΑ και στο ΤΕΑΥΕΚ. Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές του εργαζόμενου;

Κατ΄αρχάς για να ασφαλίζεται ο εργαζόμενος σε τεκμαρτό ποσό θα πρέπει να πάτε στον Εργαζόμενο στο ταμπελάκι Εργασιακά, και στο πεδίο Αμοιβή στα Τεκμαρτά θα βάλετε Ναι. Επίσης στο πεδίο Ασφ. Κλάση θα πρέπει να ορίσετε την αντίστοιχη τεκμαρτή κλάση.

Θα πρέπει οι εισφορές στο ΙΚΑ να υπολογιστούν πάνω στο τεκμαρτό ποσό, ενώ οι εισφορές προς το ΤΕΑΥΕΚ να υπολογιστούν πάνω σε ΌΛΟ το ποσό. Κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται από το πρόγραμμα.