Έχετε εργαζόμενες οι οποίες ασφαλίζονται στο ΤΕΑΠΑΕ. Το ταμείο προβλέπει παρακράτηση 3%, αλλά για τις παντρεμένες εργαζόμενες προβλέπει πρόσθετη παρακράτηση το 1/50 των αποδοχών τους (που προστίθεται στο 3%) , μέχρι και 50 καταβολές, όπου και σταματάει η υποχρέωση καταβολής. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Θα ανοίξετε δύο ταμεία, ένα για τις παντρεμένες εργαζόμενες και ένα για τις ανύπαντρες.
Για τις παντρεμένες στο ταμείο τους θα βάλετε στους συντελεστές το 3% συν το 1/50. (δείτε σχετικά για τον τρόπο δημιουργίας νέων ταμείων).
Τώρα θα υπολογίζονται κανονικά οι κρατήσεις. Για τις 50 δόσεις όπου μετά λήγει η υποχρέωση θα πρέπει να το ελέγχετε εσείς μέχρι να τελειώσουν οι 50 καταβολές. Μπορείτε να πάτε στον εργαζόμενο και να βάλετε μία μηνιαία υπενθύμιση όπου να σας θυμίζει τις μειώσεις των δόσεων. (δείτε την σχετική ερώτηση για το πώς βάζετε memo στον εργαζόμενο).