Έχετε εργαζόμενο στο ΤΕΑΠΑΕ που είναι παλαιός ασφαλισμένος με 1078€ πλαφόν. Πάνω σε αυτό το ποσό θα πρέπει να κρατηθούν οι εισφορές του, ακόμα κι όταν δουλεύει λιγότερες από 25 ημέρες (αρκεί πάντα οι αποδοχές του να ξεπερνούν το ποσό αυτό). Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Ο γενικός κανόνας είναι ότι το πλαφόν πάει σε αναλογία των ημερών που εργάστηκε στον μήνα, ιδίως για παλαιούς ασφαλισμένους.
Θα πρέπει να βάλετε τις εισφορές των 1078€ με το χέρι στην κίνηση μισθοδοσίας στα Αποτελέσματα. Π.χ. οι εισφορές είναι 4% στον εργαζόμενο και στον εργοδότη, άρα ακόμα κι αν δουλεύει 20 και όχι 25 ημέρες θα βάλετε 1073*4%= 42,90€ (αυτόματα το πρόγραμμα θα φέρνει 1037 *20/25 * 4%).
Επίσης στην καρτέλα του εργαζόμενου στα Εταιρικά στο πεδίο Μηνιαία υπενθύμιση μπορείτε να βάλετε μήνυμα που να σας θυμίζει ότι θα βάλετε «φυτευτά» το 42,90 τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη.