Θέλετε να εγκαταστήσετε το Ergasia, το πρόγραμμα μισθοδοσίας, είτε το κανονικό πρόγραμμα, είτε το Demo του. Κάνετε κανονικά την εγκατάστασή του, αλλά όταν πάτε να κάνετε την ταυτότητα εγκατάστασης και να την αποθηκεύσετε στο MISW, σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Path/ file access error». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Καταρχάς η Ταυτότητα Εγκατάστασης θα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα στο MISW, εκεί που έγινε και η εγκατάσταση του προγράμματος.
Όταν λοιπόν κάνετε κλικ πάνω στο «Ταυτότητα Εγκατάστασης» τότε θα σας εμφανιστεί το πλαίσιο αποθήκευσης του Appl.bt. Στο Αποθήκευση σε θα επιλέξετε το MISW και θα το αποθηκεύσετε εκεί. Η αποθήκευση γίνεται αθόρυβα, δεν εμφανίζει κάποιο μήνυμα.
Αν λοιπόν σας εμφανίσει το μήνυμα «Path/ file access error» τότε θα πρέπει να πάτε:
Ο υπολογιστής μου my computer > τοπικός δίσκος C local disc C, ή σε όποιον έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα, > MISW. Θα βρείτε το αρχείο Appl.bt μέσα στο MISW, Και θα κάνετε δεξί κλικ πάνω του. Θα πάτε στο ταμπελάκι Γενικά, General, και θα δείτε ότι το Read only, Μόνο για ανάγνωση, δεν είναι κλικαρισμένο. Θα το ξεκλικάρετε, και θα κάνετε κανονικά την αποθήκευση της ταυτότητας εγκατάστασης.