Έχετε έναν εργαζόμενο που ασφαλίζεται στο ΤΕΑΙΤ ή στο ΤΑΠΙΤ. Πώς θα τα περάσετε στο πρόγραμμα προκειμένου να πάρετε τα αρχεία προς αποστολή;
Πρώτα θα δείτε αν υπάρχουν τα ταμεία αυτά στο πρόγραμμά σας, αν τα έχετε περάσει. Αν δεν υπάρχουν, θα πρέπει να τα δημιουργήσετε.
Πρώτα θα πάτε και θα ανοίξετε τα λεκτικά των ταμείων.

Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Πίνακες και θα επιλέξετε το Είδος Ταμείου. Θα κάνετε δεξί κλικ, Εισαγωγή και θα ανοίξετε το λεκτικό του ταμείου που θέλετε.
Θα εισάγετε το λεκτικό που επιθυμείτε, πχ ΤΕΑΙΤ. Θα βάλετε δηλαδή τον κωδικό και θα πληκτρολογήσετε το λεκτικό του ταμείου.
Στη συνέχεια θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Ταμεία και θα δημιουργήσετε το ταμείο που σας ενδιαφέρει (με δεξί κλικ, Εισαγωγή).

Θα ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους, (αν είναι κύριο, επικουρικό, στα βαρέα, στους 14 μήνες κτλ). Στο πεδίο Είδος Ταμείου με το πλήκτρο F3 ή με τα κιάλια θα επιλέξετε το λεκτικό του ταμείου που προηγουμένως δημιουργήσατε.
Θα πατήσετε το πλήκτρο οθόνης Ιστορικό. Θα κάνετε δεξί κλικ, Εισαγωγή.
Θα τοποθετήσετε την ημερομηνία εκκίνησης του ταμείου και στη συνέχεια θα ορίσετε τις Εισφορές του στην στήλη Ποσοστιαία. Θα ορίσετε και τα πλαφόν του ταμείου. Αν το ταμείο δεν έχει πλαφόν ή αν δεν τα γνωρίζετε, τοποθετήστε 9999 στον παλαιό και 9999 στον νέο.

Στη συνέχεια θα αντιστοιχίσετε αυτά τα ταμεία στην Διαχείριση Εργαζομένων, στον Εργαζόμενο. Μετά θα υπολογίσετε τις μισθοδοσίες σας. Τέλος, θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > ΤΕΑΙΤ >Κατάσταση ΤΕΑΥΦΕ. Θα επιλέξετε αν θα το αποθηκεύσετε στην δισκέτα ή θα το δείτε στην οθόνη, ή θα το εκτυπώσετε. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει το αρχείο στην δισκέτα, και στη συνέχεια το αποστέλλετε μέσω Internet.