Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 79
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 27-5-2008
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11797

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν.ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: Ακτή Μιαούλη 17-19
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚ: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ: 2104170271 – 4
FAX: 2104171095
Ηλ.Διεύθυνση : www.tanpy.gr

ΠΡΟΣ:
1.’Ολους τους ασφαλισμένουςτου Τ.Α.Ν.Π.Υ.
2.’Ολες τις Ατμοπλοϊκές Ναυτ. Επιχειρ. Ναυτικά
Γραφεία, Ναυλομεσιτικά και Γραφεία Ταξειδίων Τουρισμού & Μετανάστευσης

KOIN: Επαγγελματικές Οργανώσεις εργοδοτών, ασφαλισμένων και Ν.Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2008 έως 31/12/2008 των παλαιών ασφαλισμένων

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Τ.Α.Ν.Π.Υ. οι εισφορές Κύριας Ασφάλισης ανακαθορίζονται ίσες με εκείνες που εκάστοτε ισχύουν για τον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με τον Ν. 2084/1992 γίνεται αύξηση του ποσοστού εισφοράς Κλάδου Σύνταξης σταδιακά με απόφαση Δ.Σ. του Ταμείου από 1-1-93 κατά 1,25% και κατά 1,50% από 1-1-94 συνολικά 2,75% ώστε να φτάσει στο ποσοστό 20% που προβλέπεται από τον Νόμο.

Οπότε από 1.1.93 ποσοστό εισφοράς 18,50% (17,25% + 1,25%)
από 1.1.94 ποσοστό εισφοράς 20,00% (18,50% + 1,50%)

Τα όρια μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά ποσοστό αύξησης που χορηγείται κάθε φορά στις συντάξεις του Ι.Κ.Α. και από την ίδια ημερομηνία (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1976/1991).

Με βάση τα προαναφερόμενα και το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ι.Κ.Α.
– ΕΤΑΜ κατά 3% από 1/1/2008 και 2% από 1-10-2008 (Υ.Α. αρ.Φ11321/9825/799/5-5-2008 – ΦΕΚ 827/τ.Β/9-5-2008 τα όρια μισθών και οι τεκμαρτές αποδοχές των ασφαλιστικών κλάσεων που ίσχυαν την 31-12-07 αναμορφώνονται και από αυτών των χρονολογιών διαμορφώνονται και οι εισφορές του Τ.Α.Ν.Π.Υ. σύμφωνα με τον πίνακα που παραθέτουμε.

Σημειώνεται ότι από 1-6-86 σαν κατώτερη ασφαλιστική κλάση για τους ασφαλισμένους έχει καθοριστεί η 10η κι εφόσον ο χρόνος ασφάλισης υπερβαίνει τα (5) πέντε χρόνια, η 12η ασφαλιστική κλάση (Απόφ. Υ.Κ.Α. Φ. 29/3/2962/2.4.86 -ΦΕΚ 141 τ.Β’).

Ανά διετία, με αίτηση, δίδεται το δικαίωμα κατάταξης στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κλάση.

Εισφορές Κύριας Ασφάλισης από 1-1-2008 έως 30-9-2008

Μηνιαίο Εισόδημα ή
αποδοχές
Τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα ή αποδοχέςΑσφ/κή κλάσηΜηνιαία εισφορά υπέρ ΤΑΝΠΥ 20% Κύριας Ασφάλισης
0,00_288,00271,0054,20
288,25_342,50326,0065,20
342,75_407,50392,0078,40
408,00_479,00450,2590,05
479,25_547,75520,50104,10
548,00_618,50591,00118,20
618,75_684,50656,00131,20
684,75_744,50720,25144,05
744,75_814,00787,25157,45
814,25_873,25850,2510η170,05
873,50_959,75910,0011η182,00
960,00_1.040,25991,5012η198,30
1.040,50_1.131,751.080,0013η216,00
1.132,00_1.219,751.172,0014η234,40
1.220,00_1.303,001.252,7515η250,55
1.303,25_1.386,001.338,2516η267,65
1.386,50_1.464,251.417,5017η283,50
1.464,50_1.544,751.497,5018η299,50
1.545,00_1.628,501.579,0019η315,80
1.628,75_1.703,001.655,2520η331,05
1.703,25_1.775,501.731,5021η346,30
1.775,75_1.855,001.804,0022η360,80
1.855,25_1.942,501.889,0023η377,80
1.942,75_2.032,251.979,0024η395,80
2.032,50_2.120,502.067,2525η413,45
2.120,75_2.208,502.155,2526η431,05
2.208,75_2.293,252.243,5027η448,70
2.293,50_2.384,502.327,0028η465,40

Εισφορές Κύριας Ασφάλισης από 1-10-2008 έως 31-12-2008

Μηνιαίο Εισόδημα ή
αποδοχές
Τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα ή αποδοχέςΑσφ/κή κλάσηΜηνιαία εισφορά υπέρ ΤΑΝΠΥ 20% Κύριας Ασφάλισης
0,00_293,75276,5055,30
294,00_349,25332,5066,50
349,50_415,75399,7579,95
416,25_488,50459,2591,85
488,75_558,75531,00106,20
559,00_630,75602,75120,55
631,25_698,25669,00133,80
698,50_759,50734,75146,95
759,75_830,25803,00160,60
830,50_890,75867,2510η173,45
891,00_979,00928,2511η185,65
979,25_1.061,001.011,2512η202,25
1.061,25_1.154,501.101,5013η220,30
1.154,75_1.244,251.195,5014η239,10
1.244,50_1.329,001.277,7515η255,55
1.329,25_1.413,751.365,0016η273,00
1.414,25_1.493,501.445,7517η289,15
1.493,75_1.575,751.527,5018η305,50
1.576,00_1.661,001.610,5019η322,10
1.661,25_1.737,001.688,2520η337,65
1.737,25_1.811,001.766,2521η353,25
1.811,25_1.892,001.840,0022η368,00
1.892,25_1.981,251.926,7523η385,35
1.981,50_2.073,002.018,5024η403,70
2.073,25_2.163,002.108,5025η421,70
2.163,25_2.252,752.198,2526η439,65
2.253,00_2.339,002.288,2527η457,65
2.339,25_2.432,252.373,5028η474,70

II. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.

Με το αρ. 277/1982 (ΦΕΚ 49/23.4.82) Προεδρικό Διάταγμα όλοι οι Kύρια ασφαλισμένοι του Τ.Α.Ν.Π.Υ. έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Παροχών ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.

Μετά την αναπροσαρμογή των ημερησίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων κατά 3%, από 1-1-2008 και 2% από 1-10-2008 και με βάση τα προαναφερόμενα, η μηνιαία εισφορά για τον Κλάδο Ασθενείας ανέρχεται από 1-1-2008 έως 30-9-2008 σε ΕΥΡΩ 58,70 μηνιαίως (ήτοι
τεκμαρτό 11ης ασφαλιστικής κλάσης 36,40 Χ 25 = 910,00 Χ 6,45% = 58,70) και από 1-10-2008 έως 31-12-2008 σε ΕΥΡΩ 59,87 μηνιαίως (ήτοι τεκμαρτό 11ης ασφαλιστικής κλάσης 37,13 Χ 25 = 928,25 Χ 6,45% = 59,87).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΟΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΟ 1-8-2008 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ.

ΙΙΙ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με την αρ.29/2417/19.12.89 απόφαση Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 905/89 τ.Β’) η εισφορά της Επικουρικής Ασφάλισης θα υπολογίζεται σε ποσοστό 8% από 1.1.90 (4% για τον ασφαλισμένο, 4% για τον εργοδότη).
Ο υπολογισμός θα γίνεται όχι επί των τεκμαρτών αποδοχών, αλλά επί των πραγματικά καταβαλλομένων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της εκάστοτε ισχύουσας ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης. Το ανώτατο όριο αποδοχών πάνω από το οποίο δεν υπολογίζονται εισφορές
διαμορφώνεται από 1-1-2008 μέχρι 30-9-2008 στο ποσό των ΕΥΡΩ 2384,50 (25 Χ 95,38) και από 1-10-2008 μέχρι 31-12-2008 στο ποσό των ΕΥΡΩ 2432,25 (25 Χ 97,29) .

Δηλαδή οι εισφορές θα καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του μηνιαίου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και όχι στο τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης που ίσχυε μέχρι 31.12.90.

IV. ΤΕΛΟΣ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ

α. Καταβάλλονται δέκα τέσσερις (14) εισφορές το χρόνο για την Κύρια Ασφάλιση τόσο για τον Κλάδο Σύνταξης, όσο και για τον Κλάδο Ασθένειας (ήτοι 12 μήνες + 1/2 Δ.Π. + 1 Δ.Χ. + 1/2 Ε.Α.) σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τους Επικουρικά Ασφαλισμένους.
β. Με την έναρξη ασφάλισης Κύρια και Επικουρικά καταβάλλεται εφ’ άπαξ εισφορά εγγραφής (1μην. εισφορά) και αναγνωρίσεως γάμου (2 μην. εισφορές).
γ. Οι καθυστερούμενες εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1 % για κάθε επόμενο μήνα, και μέχρι 120% συνολικά.
δ. Με τις διατάξεις των άρθρων 12 – 16 του Ν. 1654/24.11.86 νομοθετήθηκε ο διαχωρισμός των λογαριασμών Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης στο Τ.Α.Ν.Π.Υ.

Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων θα γίνονται στα καταστήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στον λογαριασμό 190-545202-34 για την ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και 190-545203-17 για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με τα βιβλία καταβολής ατομικών και εργοδοτικών εισφορών και θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά που αφορούν Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας.

ε. Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές που θα προκύψουν -μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2008.

Μετά τη διαμόρφωση των νέων ασφαλιστικών εισφορών και των τεκμαρτών ημερομισθίων που ισχύουν από 1-1-2008 και προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές εισφορών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 2008 που θα προκύψουν, αφενός από το νέο ανώτατο όριο αποδοχών και αφετέρου από τα νέα τεκμαρτά ημερομίσθια, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 30/9//2008. Εφόσον καταβληθούν μετά την 30/9/2008 θα επιβαρυνθούν με τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόσθετα τέλη (από 1/10/2008).

στ. Εάν είστε συνταξιούχος άλλου φορέα παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την απόφαση συνταξιοδότησής σας διότι οι συνταξιούχοι Ταμείων Μισθωτών ή Ταμείων αυτοτελώς απασχολουμένων προβλέπεται να καταβάλουν τις εισφορές κλάδου σύνταξης αυξημένες κατά 40% υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΓΓ.ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ.ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ